RSS

How to kill this snake!!!!!!


Messing Room , at the Camp,KPU Project...
How to kill this snake!!!!!!

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

G+ Hangout အေၾကာင္းတေစ့တေစာင္း

G+ Hangout အေၾကာင္းကိုေတာ့ Google Plus အသံုးျပဳမွသာလွ်င္ သိရွိႏိုင္ပါမည္။
လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက Facebook ႏွင့္ Twitter တို႕ကိုသာလွ်င္ အသံုးျပဳမႈမ်ားၾကေလသည္။
Google Plus(G +) ကို ဂ်ီေမလ္း၀င္ရံုသာ၀င္ျပီးအသံုးျပဳၾကသူနည္းပါးလွပါသည္။ ယခုဆိုလွ်င္ Google Plus မွ Google Hangout ကို အသံုးျပဳခြင့္ေပးထားျပီးျဖစ္ပါသည္။ Google hangout ဆိုသည္မွာ VZO , Skype တို႕လို႕ Face to Face Chat ႏိုင္သည့္အျပင္ ဖုန္းလည္းေျပာဆိုႏိုင္ပါသည္။ ဖုန္းေခၚဆိုသည့္အခါမွာလည္း ႏိုင္ငံအသီးသီးသို႕ ေခၚဆိုခ ႏႈန္းထားမ်ားကိုလည္းေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာ ေျပာဆိုႏိုင္ေၾကာင္းကိုလည္း Google Voice in Hangouts : Calling Rates တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ မိမိေျပာၾကားလိုသည္မ်ားကိုလည္း G+ တြင္ မိမိႏွင့္ဆက္သြယ္ထားေသာ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားထံ တိုက္ရိုက္ေျပာၾကားႏိုင္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္ Group Chat ေျပာဆိုႏိုင္သည့္အျပင္ လူ(၉)ဦးထက္မနည္း တစ္ျပိဳင္တည္း Face to Face ေျပာဆိုႏိုင္ပါေသး သည္။ ဒါေတြက Google Plus ၏ Hangout ၏ အသံုး၀င္ေသာ အခ်က္တစ္ခ်ိဳ႕သာျဖစ္ပါသည္။
ပံုမွာေျပာထားတဲ့အတိုင္း Gmail က တစ္ခုသက္သက္ ၊ G+ (+Alin Kar) က တစ္ဖက္ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ Handout ကို အသံုးျပဳမယ္ဆိုရင္ ပံုမွာျပထားတဲ့အတိုင္း Start A Hangout ကိုႏွိပ္၍ စတင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါ သည္။

Start A Handout ကို Click ႏွိပ္ပါက ေအာက္ေဖာ္ျပပါပံုပါအတိုင္း ဆက္လက္ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။
Add Name ေနရာတြင္ Face to Face ေျပာဆိုႏိုင္မည့္ နာမည္တစ္ခုရိုက္ထည့္ေပးရမည္။
Name the Hangout ေနရာတြင္ မိမိႏွင့္ မိတ္ေဆြတို႕ေျပာဆိုၾကမည့္ အေၾကာင္းအရာနာမည္ တစ္ခုခု ၾကိဳက္သာေရးထည့္ေပးရမည္။(ဥပမာ- Say something) ျပီးလွ်င္ Hangout ကိုႏွိပ္၍ စတင္ေျပာဆိုႏိုင္ပါသည္။

Handout စတင္အသံုးျပဳသည္ႏွင့္ ပံုမွာျပထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားလည္း သိရွိထားရန္လိုအပ္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ Google+ အသံုးျပဳသူ နည္းပါသည့္အျပင္ Hangout အသံုးျပဳရာတြင္လည္း Connection ေႏွးေကြးမႈေၾကာင့္ ပံုရိပ္လႈပ္ရွားမႈလည္း ေႏွးေကြးလြန္းလွသည့္အျပင္ မိမိတစ္ဦးတည္း ေျပာဆိုလို႕မရသည့္ အတြက္ မိတ္ေဆြမ်ား Invite လုပ္၍ ခင္မင္ခြင့္ရမွသာလွ်င္ ေတြ႕ဆံုေျပာဆိုလို႕ရပါမည္။ Hand out တြင္ မိတ္ေဆြမ်ားရွာေဖြလိုပါက #(name) ရိုက္ထည့္ျပီးရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။ (ဥပမာ- #alinkarrnya )
ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားအတိုင္း G+ handout ကို အြန္လိုင္းမွမိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားအား ဗဟုသုတအေနျဖင္ သိရွိႏိုင္ရန္သာ အၾကမ္းဖ်င္း ေဖာ္ျပရျခင္းပါသည္။ အခါအားေလ်ာ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ G+ Hangout မွာေတြ႕ဆံုခ်င္ပါေသးသည္။
ခင္မင္စြာျဖင့္
အလကၤာည

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

အခမဲ့ အီးေမလ္း-www.gahta.com

ဒီေန႕အြန္လိုင္းတက္ရင္း ေမလ္းဖြင့္မိေတာ့ ပံုပါအတိုင္း အခမဲ့ အီးေမလ္း-www.gahta.com ေၾကျငာလင့္ကို သြားေတြ႕မိတယ္...စိတ္၀င္းစားလို႕ Click ႏွိပ္ျပီး၀င္ၾကည့္မိေတာ့........Social website တစ္ခုျဖစ္မွန္းသိခဲ့ရပါသည္။ ထူးျခားတာက ျမန္မာစာစနစ္သံုးအီးေမလ္းလိပ္စာ ေပးထားျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

ပိုစ္ေတြမစံုေသးသည့္အတြက္ Website ဖြင့္လွစ္တာ မၾကာေသးမွန္းသိရသည္ ။ ပိုစ္ေတြရဲ႕ Comment ေတြကိုလည္း Moderate မွ စီစစ္မႈနည္းေနေသးေၾကာင္းေတြ႕ရွိပါသည္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အြန္လိုင္းအသင္း၀င္မ်ားသိရွိထားရေအာင္ သတင္းပါရင္း ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။ • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

ေလ့လာစရာ Acronym

ေန႕စဥ္ ေျပာဆိုဆက္သြယ္ေရးသားေနေသာ email မ်ားတြင္ စကားလံုးမ်ားကို အက်ဥ္းခ်ံဳး၍ အတိုေကာက္ အျဖစ္အသံုးျပဳေနၾကသည့္ကို သိရွိထားျပီးျဖစ္ပါလိမ့္မယ္...ထိုသို႕ အတိုေကာက္ စကားလံုးေတြအျဖစ္ ေဖာ္ျပရာတြင္ နည္း(၃)နည္းရွိပါသည္။


၁။ ထိပ္ဆံုးစာလံုးယူေသာနည္း (Acronym)


၂။ အက်ဥ္းခ်ံဳး၍ ေရးေသာနည္း (Abbreviation)


၃။ က်ံဳ႕၍ ေရးေသာနည္း (Telescoping) ဟူ၍ ျဖစ္သည္။(၁) ထိပ္စာလံုးယူေသာနည္း (Acronym) ဆိုသည္မွာ------------


ေ၀ါဟာရ တစ္ခု ၏ ေရွ႕ဆံုးအကၡရာမ်ားကို ဆက္တြဲ၍ အမည္သစ္တစ္ခု(သို႕) အသံုးအႏႈန္းသစ္တစ္ခု တီထြင္ျပဳလုပ္ထားေသာ အတိုေကာက္စကားလံုးပင္ျဖစ္သည္။ပထမဆံုးေရးရာတြင္ စာလံုးအားလံုးကို စာလံုးၾကီး (Capital ) ျဖင့္ ေရးသားျပီး ၾကားတြင္ အစက္ (Fullstop) ကေလးမ်ားခံကာအသံုးျပဳၾကသည္။


ေနာက္ပိုင္းတြင္ အစက္ ကေလးမ်ားျပဳတ္လာျပီး တစ္ဆက္တည္းေရးလာၾကသည္။


ဥပမာ------


LCCI = London Chamber of Commerce and Industry - လန္ဒန္စက္မႈလက္မႈႏွင့္ကုန္သည္ၾကီးမ်ားအသင္း


FIFA = Federation International Football Association - ကမာၻ႕ေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(၂) အက်ဥ္းခ်ံဳး၍ ေရးေသာနည္း (Abbreviation) ဆုိသည္မွာ


စကားလံုးတစ္လံုးကို စာလံုးခ်ဳံ႕၍ ေရးသားေသာ စကားလံုးမ်ားပင္ျဖစ္သည္။


ဥပမာ----------


Govt. = Goverment - အစိုးရ


Dept. = Deparment - ဌာန


Pte. = Private - အမ်ားျပည္သူႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ


Ltd. = Limited - တာ၀န္ကန္႕သတ္ထားေသာ


Co., = Company - ကုမၸဏီ(၃) က်ံဳ႕၍ ေရးေသာနည္း (Telecoping) ဆိုသည္မွာ------


စကားလံုးတစ္လံုးအတြင္းသို႕ တစ္လံုးကိုသြင္း၍ အတိုခ်ံဳးေရးသားျခင္းျဖစ္ပါသည္။


ဥပမာ -


Infotainment = Information + Entertainment - ပညာေပးေဖ်ာ္ေျဖမႈ


Smog = Smoke + Fog - ျမဴခိုးမီးခိုးေပါင္းစပ္ေနသည့္ေလထု


Talkathon = Talk + marathon - စကားေၾကာရွည္ျခင္း


အထက္ေဖာ္ျပပါ (၃)မ်ိဳးအနက္ အသံုးအမ်ားဆံုးႏွင့္ ေန႕စဥ္ထိေတြ႕ပတ္သက္ေနေသာအတိုေကာက္ စကားလံုးမ်ားမွာ ထိပ္ဆံုးစာလံုးယူေသာနည္း Acronym ျဖစ္ပါသည္။


ဒါ့အျပင္ မိမိခံစားရသည့္ စိတ္အေျခအေနမ်ားကို စကားလံုးမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပရန္မစြမ္းသည့္အခါ ခံစားမႈကို ကိုယ္စားျပဳျပီး ထင္သာျမင္သာရွိသည့္ သေကၤတ ရုပ္ပံုမ်ားျဖင့္ အီးေမလ္းေပးပို႕ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ Emoticons ဆိုတာ ရွိပါေသးသည္။


Emoticon ဆိုသည္မွာ အဂၤလိပ္စကားလံုးျဖစ္သည့္ စိတ္ခံစားမႈ (Emotion)ႏွင့္ ရုပ္ပံု (Icon) တုိ႕ကို ေပါင္းစပ္ထားေသာစကားျဖစ္ျပီး၊ သတင္းစကား (Message) မ်ားေပးပို႕ရာတြင္ မိမိအမွန္တကယ္ခံစားရသည့္ စိတ္အေျခအေနကို ေဖာ္ျပရန္ အသံုးျပဳေသာ သေကၤတ (Symbol) မ်ားျဖစ္ပါသည္။


ဥပမာ-


:-) (or) :) = Smiling ,Agreeing (ျပံဳးျပျခင္း၊ သေဘာတူညီျခင္း)


:-D (or) :D = Laughing (ရယ္ေမာျခင္း)Sample-----ထိုသို႕ေရးသားရာတြင္္.. Emoticons မ်ားကို စာေရးသားဖတ္ရႈသည့္အတိုင္း ဘယ္ဘက္မွညာဘက္သို႕ ဖတ္ရႈရပါမည္။ မ်က္လံုး သည့္ ဘယ္ဘက္တြင္ရွိျပီး ေနာက္တြင္ ႏွာေခါင္းႏွင့္ပါးစပ္) အခ်ိဳ႕ေသာ Emoticon မ်ားတြင္ ႏွာေခါင္းပါေသာ္လည္း. အခ်ိဳ႕တြင္မပါ၀င္ဘဲ ေဖာ္ျပၾကသည္။


: သည္ မ်က္လံုး


- သည္ ႏွာေခါင္း


) သည္ ပါးစပ္ယေန႕ဆက္သြယ္မႈ က်ယ္ျပန္႕ျမန္ဆန္ေနသည့္ အြန္လိုင္းဆက္သြယ္ေရးျဖစ္ေသာ Email ႏွင့္ Text Message မ်ားတြင္ Acronym မ်ားသည္ မသိမျဖစ္မ်ား ျဖစ္၍လာျပီး လက္ရွိတြင္ တြင္က်ယ္စြာအသံုးျပဳေနၾကျပီျဖစ္သည္။ ထိုသို႕အသံုးျပဳၾကရာတြင္လည္း အသံုးမ်ားေသာ အတုိေကာက္စကားလံုးမ်ား၊ စိတ္ခံစားမႈကို ေဖာ္ျပေသာ သေကၤတအရုပ္ (Emoticons) မ်ားလည္းမပါမျဖစ္ အသံုးျပဳလွ်က္ရွိေနၾကပါသည္။


ဒါ့အျပင္ အြန္လိုင္းတြင္ ေခတ္စားေနတာ တစ္ခုရွိပါေသးသည္။ ၄င္းေရးနည္းကို Character Map အျပင္ Alt Key ႏွင့္ Keypad ေပၚမွ အကၡရာမ်ားႏွင့္တြဲ၍ ေရးသားထားေသာ ေရးနည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။


ေလ့လာၾကည့္ျပီး အြန္လိုင္းတြင္ ရွာေဖြၾကည့္ေသာအခါ How to Type Symbols Using the ALT Key တြင္ ေတြ႕ရသည္။


ေရးနည္းမွာ မခက္ပါ။။။ မိမိ၏ အေတြးအေခၚဖန္တီးမႈေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ ကြန္ပ်ဴတာရွိ Key မ်ားေပၚမွ စကားလံုးမ်ား၊ Character map ႏွင့္ Emoticons မ်ား ကို အခ်ိဳးက်တြဲဖက္ေရးသားသည့္အခါ လွပစိတ္၀င္စား ေသာ စာေၾကာင္းမ်ားေပၚလာေပေတာ့သည္။


ဥပမာ..........


、ヽ`ヽ`、.☁``、ヽ` 、☁ヽ`、 ヽ`、☁``、`ヽ`、ヽヽヽ、 ヽ☁`ヽ

``မိုးစက္ေလးေရ、ヽ` `、☁ヽ`နင္မရွိေတာ့ငါ့ဘ၀ရဲ့ `、`ヽ`、ヽလမ္းေတြေျခာက္ကပ္、ヽ、ヽ`☁ ヽ、、ヽ` 、、ヽ`、.`ـ☁、ヽ` 、、ヽ``☁、ヽ`ヽ、、ヽ`ヽ `、ヽ、 ``、ヽ`、、`ဟို္အရင္လိုစိမ္းလမ္းေနဖို႔ `、`ヽ`、ヽနင္ငါ့ဘ၀ထဲကို`、ヽ`` `、ヽ、、ヽ、``、ヽျပန္လာခဲ့ပါ、、ヽ、 ヽ、 、ヽမိုးစက္ေလးေရ`` 、ヽ、、ヽ` ヽヽ、ヽ、、ヽヽ、ヽ`、☁``、`ヽ`、ヽヽヽ、 ヽမိုးစက္ေလးေရ နင့္အသံမၾကားေတာ့ ☁`ヽ` `、ヽ ``、☁ヽ`、ヽ、ヽ`☁ヽ、、ヽ`、ငါ့ရဲ႔နားေတြအရင္လိုမပါးလပ္ေတာ့ဘူးါ、ヽ`、.`ـ☁、ヽ`、、ヽ``☁、ヽ`ヽ、 ヽ`、☁``、`ヽ`、ျဖစ္ႏိုင္ရင္အရင္လိုဖ်တ္လတ္ဖို႔ヽ☁`ヽ``、ヽ``、☁ヽ`、ヽ、ヽ`☁ ヽ、、ヽ ငါ့အနားကိုနင္အျမန္ျပန္ခဲ့ပါ`、.`ـ☁、ヽ、、ヽမိုးစက္ေလးေရ`ヽヽ、ヽ、、ヽヽ、ヽ`、☁``、`ヽ

`、```、☁ヽ`、ヽ、ヽ...♥、ヽ`ヽ`、.☁``、ヽ` 、☁ヽ`、 ヽ`、☁``、`ヽ`、ヽヽヽ、 ヽ☁`ヽ

``နင္မရွိေတာ့ငါ့ရဲ႔ညေတြ、ヽ` `、☁ヽ`ေၾကကြဲေျခာက္ကပ္、ヽ、ヽ`☁ ヽ、、ヽ` 、、ヽ`、.`ـ☁、ヽ` 、、ヽ``☁、ヽ`ヽ、、ヽ`ヽ `、ヽ、 ``、ヽ`、、`

`、ヽ`` `、ヽ、、ヽ、``、ヽမအိပ္စက္၀ံ့တဲ့ဘ၀မို႕、、ヽ、 ヽ、 、ヽျဖစ္ႏိုင္ရင္နင္ `` 、ヽ、、ヽ` ヽヽ、ヽ、、ヽヽ、ヽ`、☁``、`ヽ`、ヽヽヽ、 ヽ☁`ヽ` `、ヽ ``、☁ヽ`、ヽ、ヽ`☁ヽ、、ヽ`、ငါ့ရဲ႔ညထဲကိုျပန္လာခဲ့ပါလို႕、ヽ`、.`ـ☁、ヽ`、、ヽ``☁、ヽ`ヽ、 ヽ`、☁``、`ヽ`、ヽヽヽ、 ヽ☁`ヽ``、ヽ``、☁ヽ`、ヽ、ヽ`☁ ヽ、、ヽဆုေတာင္း`、.`ـ☁、ヽ、、ヽေနမိတယ္ `ヽヽ、ヽ、、ヽヽ、ヽ`、☁``、``、```、☁ヽ`、ヽ、ヽ...¤,¸.•*´¯)____♥♥♥________♥♥♥____ ___♥_____♥____♥____♥ ___♥_______♥_______♥_ ____♥____ခ်စ္တယ္___♥____ ______♥_________♥____ ________♥_____♥______ ___________♥__________ ¸,¤°´'`°•.¸O¸.•°´'`°¤,¸ ♥ I LOVE YOU ♥ ´'`°¤¸¸.•'´O`'•.¸¸¤°´'` (_¸.•*´'`°¤¸'¸¤°´'♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥_________$$$$$$$$$$$$$$_____ ___$$

$$___________$$$$$$_________ ___$$

$$___________$$$$$$_________ ___$$

$$___________$$$$$$_________ ___$$

$$___________$$$$$$_________ ___$$

$$___________$$$$$$_________ ___$$

$$___________$$$$$$_________ ___$$

$$___________$$$$$$_________ ___$$

$$___________$$$$$$_________ ___$$

$$___________$$$$$$_________ ___$$

$$_______$$$$$$$$$$$$$$_____ ___$$

$$__________________________ ___$$

$$__________________________ ___$$

$$______$$$$$_______$$$$$___ ___$$

$$____$$$$$$$$$___$$$$$$$$$_ ___$$

$$___$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$ ___$$

$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ___$$

$$____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_ ___$$

$$______$$$$$$$$$$$$$$$$$___ ___$$

$$________$$$$$$$$$$$$$_____ ___$$

$$__________$$$$$$$$$_______ ___$$

$$___________$$$$$$$________ ___$$

$$____________$$$$$_________ ___$$

$$_____________$$$__________ ___$$

$$______________$___________ ___$$

$$__________________________ ___$$

$$__________________________ ___$$

$$___$$$$$$$$$_____$$$$$$$$$ ___$$

$$_____$$$$$_________$$$$$__ ___$$

$$_____$$$$$_________$$$$$__ ___$$

$$_____$$$$$_________$$$$$__ ___$$

$$_____$$$$$_________$$$$$__ ___$$

$$_____$$$$$_________$$$$$__ ___$$

$$_____$$$$$_________$$$$$__ ___$$

$$_____$$$$$_________$$$$$__ ___$$

$$_____$$$$$$_______$$$$$$__ ___$$

$$______$$$$$$_____$$$$$$___ ___$$

$$________$$$$$$$$$$$$$_____ ___$$

$$__________$$$$$$$$$_______ ___$$

$$__________________________ ___$$ခင္မင္စြာျဖင့္


 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS