RSS

How to gets the gold? Part -2

ေရႊရဖို႕အတြက္ လြယ္မယ္ထင္သလားမိတ္ေဆြ ......
က်ေနာ္ကေတာ့ လြယ္မယ္ထင္ခဲ့မိတယ္
ထင္ခဲ့မိတဲ့အေၾကာင္းကလည္းရွိတာကို......
သြားခ်င္တဲ့ေနရာသြား ..... သြားတဲ့ေနရာ ေျခနင္းတဲ့ ေျမၾကီးက ေရႊထြက္ေနတာကို။။။။။

ဒါေပမယ့္ ေသခ်ာသြားၾကည့္ေတာ့မွ မလြယ္ပါလားဆိုတာ သိလာတယ္
မိုးလင္းကေန မိုးခ်ဳပ္အထိ ထမင္းစားခ်ိန္ကလြဲလို႕ တစ္ေနကုန္ ေရနဲ႕ထိေတြ႕ေနရေတာ့ ေျခနဲ႕လက္ေတြက ေရေတြႏူး ျပီးေတာ့ ကပ္ပါးမိႈစြဲလို႕ သဲဝဲေတြျဖစ္ကုန္ေရာ။
ဒါ့အျပင္ လက္မသန္႕ရွင္းတာေၾကာင့္ အစားအစာ စားေသာက္တဲ့အခါ ဝမ္းေရာဂါလည္းျဖစ္ျပန္ေရာ။ ဒါက က်န္းမာေရးကိုေျပာတာ။

ပညာေရးကို ေျပာၾကည့္ရေအာင္.......
ပိုက္ဆံရွာရတာက လြယ္တာကိုး။ အရင္းအႏွီးရွိစရာမလိုဘူး အိမ္ရွိလူအကုန္ထြက္ “အင္ဝိုင္း” ကို လက္မွာကိုင္ ေတြ႕တဲ့ေျမၾကီးကို အင္ဝိုင္းေပၚတင္ျပီး ေရထဲမွာ က်င္လိုက္ရင္ ေရႊရလာတာကို။ ျပီးေတာ့ ရလာတဲ့ ေရႊခ်ီးမည္းမည္း ကို ျပဒါး နဲ႕ဖမ္း ၊ ဒါက အၾကမ္းဖ်ဥ္း ေျပာျပတာပါ။
(စကားခ်က္။        ။ အင္ဝိုင္း ဆိုတာ ဆန္ျပာတဲ့စေကာ ပံုစံပါ....၎ကို သစ္သားျပားနဲ႕လုပ္ျပီး အလယ္မွာ အခြက္ကေလး လုပ္ထားတာကို ေခၚတာပါ)

အဲ့ဒီေတာ့ အိမ္ရွိလူအကုန္ထြက္ဆိုေတာ့ ကေလးပညာေရးကို စာဖတ္တတ္ရံုေလာက္ဆိုေတာ္ပါျပီ
ပညာတတ္ေတာ့လည္း ဘာမွလုပ္လို႕မရဘူးဆိုတဲ့အျမင္ေတြေၾကာင့္ ကေလးေတာ္ေတာ္မ်ား စာမတတ္ၾကဘဲ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ မနက္မိုးလင္း ထမင္းထုပ္ကိုယ္စီယူျပီးတစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ ေရႊက်င္ၾကတယ္။ တစ္ေန႕ကို ေရႊ (၄)ေရြးဆိုလည္း ဟုတ္၊ (၅)ေရြး ဆိုလည္း ဟုတ္ ဆိုေတာ့ မိသားစုဝင္ေငြက မဆိုးဘူးေပါ့။ေရႊ(၁)ေရြးကို ၅၂၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေစ်းဆိုေတာ့ သူတို႕အတြက္ဖူလံုတယ္။ဒါေပမယ့္ ဟိုဥကၠဌေပးရ၊ ဒီ ရဲ ကို ေပးရ ျပီးေတာ့ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ လူၾကီးခရီးစဥ္မ်ားရွိရင္ အလုပ္မလုပ္ရဘဲ  ရွိတာေလး ထိုင္စားရေတာ့ ရွာသေလာက္မေလာက္ပဲ ရွိကုန္ၾကေတာ့တာပါ့ ။ တစ္ခါတစ္ေလ ေရႊအရနည္းလာရင္ စက္ယႏၲရားေတြနဲ႕အလုပ္လုပ္ၾကတဲ့ ေရႊကုမၸဏီေတြမွာ ေတာင္းပန္ျပီး ေမ်ာမီးခံၾကတယ္။
(စကားခ်က္။       ။ ေမ်ာမီးခံတယ္ဆိုတာ ေရစီးေၾကာင္းနဲ႕အတူ စီးဆင္းလာတဲ့ေျမၾကီး ကို ပိုင္ရွင္ေတြေရႊေမ်ာခံျပီးမွ ၎ေအာက္မွတဆင့္ခံတာကို ေျပာတာပါ)
အဲ့ဒီေတာ့ တစ္ျခားလုပ္ငန္းကို ဘာမွသိပ္မလုပ္တတ္ၾကဘဲ ၎ လုပ္ငန္းတစ္ခုထဲကိုသာ မိရိုးဖလာလုပ္ငန္း အျဖစ္လုပ္ကိုင္လာၾကတာ ယေန့ထိတိုင္ေအာင္ပါပဲ။
ေက်ာင္းပညာေရးအေနနဲ႕လည္း ရြာေတြမွာ ဆရာ/ဆရာမ မလံုေလာက္မႈ၊ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားအခက္အခဲ၊စားဝတ္ေနေရးအခက္အခဲ၊ ရပ္ရြာေဒသဖံြ႕ျဖိဳးမႈ မရွိျခင္း၊ မိဘမ်ား၏ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္အားေပးမႈနည္းျခင္းေၾကာင့္ ကေလးမ်ား ပညာေရးဆံုးခန္းတိုင္ေအာင္ မသင္ႏိုင္ၾက ဘဲ ပညာဗဟုသုတ ခ်ိဳ႕တဲ့ခဲ့ၾကရပါတယ္။

ပိုက္ဆံရွိအသိုင္းအဝိုင္းေတာ့ ေငြလံုးေငြရင္းေတြနဲ႕ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ၊ျပီးေတာ့ စက္ယႏၲရားၾကီးေတြနဲ႕ေန႕ည မပ်က္ အလုပ္လုပ္၊  မႈန္စုပ္စက္မ်ိဳးစံုနဲ႕ ေျမဆီလႊာေတြကို ထိုးဆြ၊ အဲ့ဒီေတာ့ ေတာေတာင္ေတြျပဳန္းတီး၊ ေတာင္ကတံုးေတြျဖစ္ကုန္ၾကေရာ၊ ရလိုက္တဲ့ ေရႊ ေသာက္ေသာက္လဲ၊ တစ္ခ်ိဳ႕ၾကေတာ့ အခြန္ေဆာင္၊ လုပ္ကြက္ကိုတရားဝင္လုပ္ၾကတယ္၊
တစ္ခ်ိဳ႕ၾကေတာ့လည္း နီးစပ္ရာ ဆိုင္ရာဆိုင္ရာေတြကိုေပး၊ ေရႊလုပ္ကြက္ေလးေတြရလာျပီး လုပ္ကိုင္ ၾကတယ္။

မည္သို႕ပင္ေရႊေမ်ာလုပ္ကိုင္ၾကပါေစ ေတာင္ေတြသည္ ေျမျပန္႕ေတြျဖစ္၊ ေျမျပန္႕ေတြသည္ ေတာင္ကတံုး ျဖစ္လာတာကိုေတာ့ မံုရြာျမိဳ႕မွ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေၾကာတစ္ေလ်ာက္ ဆန္တက္လာရင္  သတိျပဳမိၾကမွာပါ။ ခ်င္းတြင္းျမစ္အထက္ပိုင္းေရာက္ေလ ပိုျပီး ေတာင္ကတံုးေတြကိုေတြ႕ရေလပါပဲေလ။

သဘာဝပါတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ဖို႕အတြက္ သစ္ခုတ္/သစ္ထုတ္လုပ္ငန္းကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္လုပ္မႈေလ်ာ့ခ်ခဲ့ျပီး စိမ္းလန္းစိုေျပေရးကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကတယ္။

အလားတူ ေရႊေမ်ာလုပ္ကိုင္ခြင့္ေတြကို ေလ်ာ့ခ်မေပးႏိုင္ေတာင္ တိတိက်က်သတ္မွတ္ေနရာခ်ေပး လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳမယ္ဆိုရင္ နည္းနည္းေတာ့ သာယာလွပ လာပါလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ျမင္ယူဆမိပံုကို
ေရႊေမ်ာ လုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုပါ ဗဟုသုတ အျဖစ္သိရွိႏိုင္ၾကရန္ ေရးသားေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။
(အလကၤာည)

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

How to get the Golds? -part-1

ေျမျပန္႕သည္ ေတာင္ျဖစ္သြား၍
ေတာေတာင္မ်ားသည္ ေျမျပန္႕ျဖစ္သြားေသာ ေနရာမ်ားေျမျပန္႕သည္ ေတာင္မ်ားျဖစ္၍
ေတာေတာင္မ်ားသည္ ေျမျပန္႕ျဖစ္သြားေသာ ေနရာမ်ား

လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေျပာၾကတယ္ သစ္ခုတ္တာက သဘာဝပါတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးတယ္။
ေအာ္ ဒါဆို အခုလို ေရႊေမ်ာတိုက္တာၾကေတာ့ ေကာ သဘာဝပါတ္ဝန္းက်င္မပ်က္စီးဘူးလား
အမွန္ေတာ့ ပ်က္စီးတာျခင္းတူတူပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း သစ္ခုတ္ျပီးသြားတဲ့ေနရာမွာ သစ္ပင္ျပန္စိုက္လို႕ရပါတယ္။ သို႕ေသာ္ ေရႊေမ်ာတိုက္ျပီးတဲ့ေနရာမွာ သစ္ပင္ျပန္ေပါက္ဖို႕ေတာ့ မလြယ္တဲ့ကိစၥပါ
သစ္ခုတ္တာကို တားျမစ္တယ္ သဘာဝပါတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္လို႕. လက္ခံပါတယ္
ေရႊေမ်ာလုပ္တာကိုက်ေတာ့ တားျမစ္ပိတ္ပင္သံ သိပ္မၾကားရဘူး
ေ႐ႊေမ်ာလုပ္မယ္ ဌာနကို ေပးမယ္
စစ္ေဆးတဲ့လူလာမယ္ဆိုရင္ ေရႊေမ်ာသမားေတြကိုအေၾကာင္းၾကားမယ္
႐ံဖန္႐ံခါ ေရႊေမ်ာထဲကိုအဖမ္းျပတယ္ ျပီးရင္ ပိုက္ဆံေပး လႊတ္လိုက္ေလသတည္း။  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS